fbpx

Akcjonariat

 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki:

 

Akcjonariusz
Seria akcji
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale zakładowym
Udział w ogólnej liczbie głosów
  Radosław Majdan
A
775.000
1.550.000
15,82%
23,85%
  MBF Group S.A.
B i E
2.445.256
2.445.256
49,90%
37,62%
Pozostali*
B – G
844.744
844.744
17,24%
13,00%
  Suma
A – G
4.900.000
6.500.000
100,00%
100,00%
* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent