fbpx

Kalendarium

 

Zarząd spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2018, zgodnie z którym:

 

–  raport kwartalny za II kwartał 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 14 sierpnia 2018 r.

–  raport kwartalny za III kwartał 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 12 listopada 2018 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.