fbpx

Kalendarium

 

Zarząd spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2020, zgodnie z którym:

 

– jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 13 lutego 2020 r.

– jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 6 maja 2020 r.

– jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 6 sierpnia 2020 r.

– jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 5 listopada 2020 r.

– jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 4 maja 2020 r.