fbpx

Rada Nadzorcza

 

Robert Krassowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania – Polish Open University w Warszawie. Posiada tytuł licencjata w specjalności zarządzania i magistra w specjalności e-Biznes oraz wykształcenie Bachelor of Arts i Master of Science nadane przez brytyjską uczelnię Oxford Brookes University (do lat 90. XX w. znana jako Politechnika Oksfordzka – Oxford Polytechnic). Specjalista w zakresie analizy rentowności inwestycji w przedsięwzięcia z branży IT/ICT oraz oceny efektywności projektów inwestycyjnych. W czasie swojej kariery zawodowej pracował m. in. w: Leader Price (francuska grupa kapitałowa Géant Casino), Biurze Inwestycji Pionu Techniki PTK Centertel oraz w Departamencie Technologii Inwestycyjnych Grupy TP (Orange Polska S.A.). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi oraz w zagadnieniach inwestycyjnych i korporacyjnych. Doradzał firmom i grupom kapitałowym w projektach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych.

Obecnie jest Prezesem Zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie. Ponadto zasiada w zarządach, radach nadzorczych i ciałach doradczych spółek związanych z rynkiem kapitałowym, inwestycjami celowymi oraz finansowaniem i nadzorowaniem projektów w fazie seed. Uczestniczył pośrednio lub bezpośrednio w upublicznieniu ok. 15 spółek akcyjnych.

Robert Krassowski jest Prezesem Zarządu spółki MBF Group S.A., podmiotu dominującego nad Emitentem.

 

Piotr Ciszewski – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2002 posiada tytuł Radcy Prawnego. Zdobywał doświadczenie w niemieckich i amerykańskich kancelariach prawnych, a następnie współpracował ze spółką JW. Construction S.A. jako dyrektor działu prawnego, dyrektor działu kadr oraz członek zarządu.

W latach 2006-2011 pełnił funkcje nadzorcze i zarządcze w spółce KSP Polonia Warszawa SA, w latach 2008-2010 w radzie nadzorczej spółki Ekstraklasa S.A., w latach 2013-2016 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rozstrzygania Sporów Sportowych oraz był członkiem Komisji Prawnej przy PZPN a także członek Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Członek Komisji Prawnej w PKOl. Współwłaściciel Kancelarii Radców Prawnych Ciszewski & Demiańczuk sp.j. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego i cywilnego.

 

Mariusz Witkowski – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie średnie. Absolwent technikum elektrycznego. Studiował na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora na Wydziale Historycznym. Obecnie Dyrektor ds. Sportowych MKS Czarni Węgrów i Akademii Piłkarskiej Czarni Węgrów. Przedsiębiorca związany z rynkiem nowych technologii, handlem i usługami. Wieloletni i doświadczony inwestor giełdowy w projektach z branży telekomunikacyjnej i finansowej.

Posiada wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i analiz rynkowych oraz finansowych. Inicjator licznych działań prospołecznych. W 2014 roku wybrany na Radnego do Rady Miasta Węgrowa. Jest również Członkiem Rady Nadzorczej spółki MBF Group S.A., podmiotu dominującego nad Emitentem.

 

Wojciech Ahnert – Członek Rady Nadzorczej

Licencjonowany zarządca nieruchomości (numer licencji: 27935). Zna bardzo dobrze rynek nieruchomości w aglomeracji śląskiej. Specjalizuje się w rynku srebra i złota inwestycyjnego. Stworzył portale: alternatywnefinanse.pl oraz chorzów.info. Obecnie jest Prezesem Zarządu firmy Nalson sp. z o.o., Członkiem Zarządu firmy For Success sp. z o.o. oraz Radnym Miasta Chorzów. Posiada wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i analiz rynkowych oraz finansowych.

 

Katarzyna Czub – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez całą karierę zawodową związana z rynkiem telekomunikacyjnym, a w szczególności z technologiami mobilnymi i telefonią komórkową. W latach 1998-2011 związana była z poznańskim oddziałem firmy PTK Centertel Sp. z o.o. obecnego właściciela globalnej marki Orange. Pracowała m.in. na stanowisku specjalisty w Biurze Inwestycji Pionu Technicznego firmy PTK Centertel, gdzie odpowiadała za prawidłowe budżetowanie i rozliczanie inwestycji w infrastrukturę telefonii komórkowej na terenie zachodniej i północno-zachodniej Polski.

Specjalistka ds. rachunkowości i rozliczeń oraz raportowania i analiz ekonomicznych dotyczących spółek giełdowych. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania projektami i modelowania procesów w organizacji.