fbpx

Strategia rozwoju

 

Głównym celem strategii rozwoju Emitenta jest wzrost wartości Vabun S.A. i jej pozycji konkurencyjnej. Emitent zakłada, iż przedmiotowe działania zostaną osiągnięte poprzez realizację między innymi następujących celów:

 

Rozwinięcie sieci dystrybucji na rynku polskim

Spółka planuje rozwinięcie sieci dystrybucji na krajowym rynku poprzez wzmożone akcje marketingowe (m. in. akcje promocyjne oraz reklamy w prasie, internecie i social media), a także rozwój działu sprzedaży (m.in. poprzez zwiększenie zasobów kadrowych).

Rozwinięcie sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych

Spółka zamierza prowadzić działania marketingowe, akcje promocyjne oraz reklamę w internecie i prasie zagranicznej, w pierwszej kolejności m.in. w następujących krajach: Niemcy, Czechy oraz Włochy.

Opracowanie i wprowadzenie czwartej linii perfum i perfumowanych żeli dla mężczyzn oraz 3-ciej linii perfum dla kobiet

W celu poszerzenia gamy oferowanych kosmetyków Spółka zamierza opracować receptury oraz projekty opakowań, a także przeprowadzić dodatkowe akcje marketingowe związane z nowymi liniami perfum. Zamiarem Emitenta jest posiadania czterech linii kosmetyków dla mężczyzn i trzech linii kosmetyków dla kobiet.

Uczestnictwo w targach w kraju i za granicą

W ramach tego celu Spółka zamierza brać udział w targach w kraju i zagranicą. Działania te mają na celu rozwinięcie dystrybucji na terenie kraju i na rynkach zagranicznych.

Wprowadzenie serii kosmetyków dla klienta masowego

Spółka rozważa wprowadzenie serii produktów dla klienta masowego (z tzw. niższej półki). W ramach tego celu środki pieniężne zostaną wydatkowane na: prace badawczo-rozwojowe, testy, receptury, projekty opakowań, produkcję. Ideą Emitenta jest dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów.