fbpx

Dofinansowanie UE

 

Projekt „Profesjonalne wsparcie doradcze dla Vabun S.A. w pozyskaniu kapitału i inwestorów”

Numer umowy: UDA-POIR.03.01.05-06-0001/17-00
Okres realizacji: 07.2017-12.2018
Całkowita wartość projektu: 226.320,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 184.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 45,48%

Celem projektu była emisja nowej serii akcji Spółki i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect w celu pozyskania kapitału. Projekt obejmował pozyskanie przez Spółkę specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez wykfalifikowany i uprawniony do tego podmiot, związanych z opracowaniem dokumentacji w celu pozyskania inwestorów i dokapitalizowania Spółki. W ramach jego wdrożenia opracowano osiem dokumentów: raport due-diligence, wycena spółki, dokument informacyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska, dokument ofertowy, procedura obiegu informacji poufnych oraz polityka informacyjna. Komplet dokumentacji posłużył do przeprowadzenia emisji i sprzedaży akcji w trybie oferty prywatnej.

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału
podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

 

                                                                 

____________________________

 

Projekt „Rozwój spółki Vabun S.A. poprzez wejście na rynki zagraniczne”

 

Numer umowy: POPW-01.02.00-06-0014/18-00
Całkowita wartość projektu: 269 242,57 zł
Wydatki kwalifikowane: 218 896,40 zł
Wartość dofinansowania: 186 061,94 zł

Celem projektu jest rozwój firmy VABUN S.A. poprzez internacjonalizację w oparciu o wdrożenie modelu biznesowego do końca października 2019 r. Realizacja działań określonych w projekcie będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie poziomu eksportu, nawiązanie relacji z zagranicznymi partnerami i zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych. Wybrane rynki docelowe, tj.:

  • Europa Płd-Wsch – Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia
  • Europa Zach – Niemcy, Austria, Wlk. Brytania
  • Bliski Wschód – ZEA, Katar

– należą do atrakcyjnych rynków branży kosmetycznej.  Vabun S.A. planuje rozwój poprzez eksport, co zwiększy konkurencyjność. Eksport powiększy bazę odbiorców firmy i uniezależni ją od wahań koniunkturalnych na rynku krajowym

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.2 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw.

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi w ramach realizacji przez VABUN S.A. projektu „Rozwój spółki Vabun S.A. poprzez wejście na rynki zagraniczne.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

W załączeniu:

1) Zapytanie ofertowe;
2) Formularz ofertowy.

1a) Zapytanie ofertowe – zadanie nr 1.

____________________________

Zapytanie ofertowe VAB/2019/1 z dnia 5 listopada 2019 roku.

1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe VAB/2019/2 z dnia 5 listopada 2019 roku.

1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe VAB/2019/3 z dnia 6 listopada 2019 roku.

1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz ofertowy

____________________________

Zapytanie ofertowe VAB/2019/4 z dnia 1 grudnia 2019 roku. Targi Cosmoproof WorldWide 2020, Bologna, Włochy.

1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe VAB/2019/5 z dnia 2 grudnia 2019 roku. Targi BeautyWorld Middle East 2020, Dubaj, ZEA.

1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe VAB/2019/6 z dnia 2 grudnia 2019 roku. Targi Beyond Beauty Asean 2020, Bangkok, Tajlandia.

1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz ofertowy

                

____________________________